Tekstboks:

20. Januar 2019

 

 

 

 

 

Generalforsamling

afholdes

Onsdag, den 27. februar 2019

kl. 20.00

i klubhuset.

 

 
 

 

 

 

 

 


                                                   

 

  

 

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.

3.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.      Planer for det kommende år.

5.      Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.(Skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dag før generalforsamlingen.)

6.      Vedtagelse af kontingent.

7.      Valg af formand (lige årstal).

8.      Valg af kasserer (ulige årstal). (Torben Hansen er villig til genvalg)

9.      Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. (Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlem (Lars S. Hansen og Claus Christensen er villig til genvalg.)

10.   Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

11.   Eventuelt.


Venlig hilsen

Bestyrelsen