fros_rentegning

 

Indbydelse

 

                      Orienteringsklubben FROS indbyder til C-stævne og 3. divisionsmatch

                       i COWI Ligaen og kredsmesterskab i ungdomsklasserne 

                        søndag den 20. september 2015 i Gauerslund-Gårslev Skov.

Klassifikation:                       Løbet er et **C-stævne med divisionsmatch for 3. division samt kredsmesterskab i ungdomsklasserne.

                                                  Deltagerne i divisionsmatchen er: OK SYD, Svendborg/OPI og West/Ribe.

Løbsområde:                        Gauerslund-Gårslev Skov.

Mødested:                            Afmærkning fra motortrafikvejen mellem Fredericia og Vejle, afkørsel 28 Gårslev. Følg afmærkning herfra til parkering.

Parkering:                              På græsareal/mark for enden af Vognkærvej. Følg anvisninger fra P-mandskab.

Kortet:                                    Gauerslund-Gårslev Skov 1:10.000, ækvidistance 5 m., revideret 2015 på baggrund af tidligere  orienteringskort fra 2006.

                                                  Printede kort på riv- og vandfast papir.

Terrænbeskrivelse:           Gauerslund-Gårslev Skov   er en meget kuperet skov med mange slugter og udløbere  vekslende med   flade områder. Overvejende løvskov med store og mindre områder af høj og lav granskov .  Der er desuden en del  områder med undervegetation og  tæt  skov ,  og en del nyfældede områder. Grøfter er der  i mindre grad, men en del områder med sid bund (sumpet). 

 

Klasser:                                   Der tilbydes følgende klasser og baner i henhold til reglement for divisionsturnering. Deltagerne ved C-stævnet kan tilmelde sig de samme baner.


 

Gruppe

Sværhed

Klasser

Banelængder

Bane

H1

Svær

H -20, H 21-, H 35-

8,0 - 9,0

1

H2

Svær

H 40-, H 45-

6,0 - 7,0

2

H3

Svær

H - 16, H 50-, H 55-

5,0 - 6,0

3

H4

Svær

H 60-, H 65-

4,0 - 5,0

4

H5

Svær

H 70-

3,0 - 4,0

5A

H6

Mellemsvær

H - 14, H - 16B

4,5 - 5,5

6

H7

Mellemsvær

H - 20B, H 21B, H 35-B

4,5 - 5,5

6

H8

Let

H - 12, H - 14B, H - 20C, H 21-C

3,0 - 4,0

7

D1

Svær

D - 20, D 21-, D 35-

6,0 - 7,0

2

D2

Svær

D 40-, D 45-

5,0 - 6,0

3

D3

Svær

D - 16, D 50-, D 55-

4,0 - 5,0

4

D4

Svær

D 60-, D 65-

3,0 - 4,0

5B

D5

Svær

D 70-

2,5 - 3,5

8

D6

Mellemsvær

D - 14, D - 16B

3,5 - 4,5

9

D7

Mellemsvær

D - 20B, D 21-B, D 35-B

3,5 - 4,5

9

D8

Let

D - 12, D - 14B, D - 20C, D 21-C

3,0 - 4,0

7

D/H – B9

Begynder

H-10, D-10, H-12B, D-12B, Begynder

2,5 - 3,5

10

 

Åbne baner:                         Der er salg af kort til åbne baner på løbsdagen fra kl. 10.00 til 12.00, så længe lager haves, mod ekstra startgebyr på 20 kr. + evt. EMIT brikleje.  Deltagere på åbne baner starter efter de øvrige på banen.

Præmier:                               Der uddeles præmier til vinderne i H/D 10, H/D 12A&B, H/D 14A&B og H/D 16A&B. Derudover uddeler kredsen kredspokaler til vinderne af kredsmesterskabet i ungdomsklasserne.

Kontrol/tidtagning:            Der anvendes EMIT.

                                                  Egen brik kan anvendes, men brik nr. skal opgives ved tilmelding.

                                                  Brikker kan lejes mod et gebyr på 15 kr.

                                                  Backup-kort og evt. lejebrik udleveres ved start.

                                                  Hvis briknummer ikke oplyses, betragtes det som ønske om leje af brik.

        Lejebrikker afleveres ved målgang. Ikke afleverede lejebrikker erstattes med 400 kr.

Start:                                       Første start er kl. 10.00. Der laves startlister, hvor deltagere i divisions-matchen blandes med øvrige tilmeldte til B-løbet.

        Der er fremkald 4 min. før start. Løbere på bane 10 har fri starttid i tidsrummet 9.45 til sidste ordinære starttid. Deltagere på bane 7 og 10 får deres kort udleveret 2 min. før start. Alle øvrige løbere får kortet i startøjeblikket.

Afstande:                              Parkering – stævneplads:              200 meter

                                                  Stævneplads – start:                        800 meter

Børnebane:                          Der tilbydes en gratis børnebane med en lille præmie til alle under 13 år. Start fra kl. 10.00-13.00. Start/mål i nærheden af start.

Stævnekontor:                    På stævnepladsen, åben fra kl. 9.

Service:                                  Velassorteret kiosk på stævnepladsen.

                                                  Toiletter på eller i nærheden af stævnepladsen.

Der er ingen mulighed for bad. Dog kan der henvises til en frisk dukkert efter løbet i Vejle Fjord tæt ved stævnepladsen.

                                                  Der er ingen børneaktivering.

Tilmelding:                            Tilmelding skal ske via O-service og klubvis, samt være godkendt

                                                  af klubadministrationen senest fredag den 11. september.    

Eftertilmelding:                   Mulighed for eftertilmelding via O-Service indtil onsdag den 16. september kl. 18.00 mod en ekstra afgift på 20 kr.

        Evt. henvendelse i forbindelse med tilmelding kan ske til Lars Olesen på mail til: tilmeld@fros.dk   el. Mob: 2990 6180

Startafgift:                             Klasser -20 år: 55,00 kr. + evt. brikleje: 15,00 kr.

                                                  Øvrige: 85,00 kr. + evt. brikleje: 15,00 kr.

Startafgifter indbetales samtidig med tilmeldingen til: OK FROS v/ Torben Hansen på konto i Spar Nord reg./konto nr. 9196 45657 17893                                        

Instruktion:                           Instruktionen  er på www.fros.dk  senest torsdag den 17. september kl. 10.00

Startliste:                               Startlister er på www.fros.dk senest fredag den 18. september kl. 10.00

Resultatformidling:            På stævnepladsen samt på OK FROS’ hjemmeside (www.fros.dk )

Stævnekontrol:                   Torben Hansen, OK FROS

Banelægger:                         Henning Skaarup, OK FROS

Banekontrol:                        Ole Hoffmann, OK FROS

Dommer:                               Arne Brage, OK Melfar

Stævneleder:                       Carsten Lind, OK FROS, Telefon: 4081 3412, mail: carsten.lind@mail.dk